Drugscontrole scholen

Scholen hebben in toenemende mate te kampen met gebruik van verdovende middelen onder leerlingen en handel binnen de school. Het Twickelerveld biedt de mogelijkheid drugscontroles op scholen uit te voeren.

In samenspraak met de schoolleiding stelt Het Twickelerveld een plan van aanpak op, dat tot doel heeft de aanwezigheid van verdovende middelen te minimaliseren danwel uit te sluiten. Hiertoe worden lockers en ruimtes geïnspecteerd, maar eveneens kunnen aanwezigen worden gecontroleerd op bezit van verdovende middelen. Daarnaast worden schoolleiding en docenten geïnformeerd over hoe drugsgebruik te herkennen en hoe hiermee om te gaan.

Gebleken is dat drugscontroles op scholen een preventieve en effectieve werking hebben en gestalte geven aan zero tolerance-beleid.

"Het Twickelerveld liet haar drugshondenteams op onze school werken en deed daarmee uitstekend werk met onze leerlingen: met humor en terughoudendheid zorgden ze ervoor dat niemand zich bedreigd voelde door deze controle. Daarnaast waren ze flexibel in data en tijden. De demonstratie en informatie die ze gaven aan mededocenten liet zien hoeveel ervaring en kennis zij hebben in dit werk. Binnen een jaar was onze school weer drugsvrij, dankzij het team van Het Twickelerveld.”

Wille Straathof
Directeur Atheneum College Hageveld