Explosieven Interventieteam evenementen

Kunnen we plotseling in situaties komen waar we niet op voorbereid waren. We ontvangen een dreig-tweet, vinden een onbeheerde tas tussen het publiek of er is op een ander evenement iets gebeurd wat van invloed is op de evenementen die vergelijkbaar zijn of erna worden georganiseerd. Zaken die een grote impact hebben en waar direct response op wordt verwacht door de overheid of de organisator.

Al enige tijd is het dreigingsniveau in Nederland substantieel. Naar mate er meer gebeurd om ons heen zal de bezoeker, de organisator of de overhead de dreiging ook meer ervaren.

Het Veiligheidsplan, de risico-analyse en social media monitoring bieden handvatten in de voorbereiding. Tijdens of vlak voor het evenement kan het Explosieven Detectie Interventieteam een hoop rust geven en er voor zorgen dat er zo snel mogelijk weer tot de orde van de dag kan worden over gegaan.

Het interventieteam is een samenwerkingsverband tussen VVE Safety, Het Twickelerveld detection dog service en Het Twickelerveld Special Security service. Samen verzorgen zij handhavings- en controle activiteiten zoals preventieve bomchecks, actieve bomchecks en calamiteitenbeheersing.

In het interventieteam zitten standaard de volgende personen en middelen:

  • Teamleider interventie / Adviseur Terrorisme
  • Predictive Profiler Terrorisme (PPT)
  • 2 explosieven speurhonden geleiders
  • 2 explosieven speurhonden
  • Equipment (detectie apparatuur).

Hoe werkt het E.D.I.E.

Het interventieteam is gespecialiceerd in snel en adequaat handelen. Bij binnenkomst van de aanvraag gaat de recherche ondersteuning direct alle open bronnen onderzoeken en gebruikt hiervoor ook speciale social media tools om zo een goed beeld te krijgen van het evenement en de eventuele dreigingen.

Van hieruit wordt een team samengesteld en kunnen er verdere acties worden genomen.

Belangrijk aandachtspunt is zoveel mogelijk voortzetting van het programma op een veilige en verantwoorde manier en het niet zichtbaar aanwezig zijn voor het publiek. Het team kan veelal onopvallend haar werk doen.
Wat kan het team praktisch voor u betekenen.

Stel we hebben een evenement waar een onbeheerde tas wordt gevonden. In een normale situatie zal de politie worden geinformeerd en wordt het terrein ontruimd. Het evenement stopt. Veelal is de verdachte tas onschuldig en gewoon door iemand vergeten. Echter kunnen we hier niet zeker over zijn, dus zullen we bovenstaande maatregelen moeten nemen.

Bij het inzetten van een preventieteam op locatie kan direct worden vastgesteld of het inderdaad om een verdacht pakket gaat. Is dit niet het geval dan kan het evenement doorgaan zonder dat het publiek er last van heeft gehad. Is het pakket wel verdacht kan kunnen er direct de nodige maatregelen worden getroffen, waardoor het effect kleiner is.
Het opsporen van explosieven door honden is 1, maar een protocol bij het wel of juist niet vinden van een explosief is minstens zo belangrijk.

Het interventieteam is erop getraind om bij het vinden van een verdacht pakket de omgeving te beschermen tot de locale diensten het explosief heeft verwijderd. Ook zullen zij de aanrijdende diensten van informatie voorzien zodat bij aankomst snel gehandeld kan worden.

meer informatie