Het Twickelerveld Nautic Security Solution is de aangewezen partner als het gaat om toezicht en opsporing op en onder het water.
Met onze volledig uitgeruste vloot kunnen wij efficiënt en professioneel onze werkzaamheden verrichten.

In de huidige maatschappij blijft terreurdreiging een onderwerp van gesprek, waarbij maritieme bedrijven, rederijen en terminals steeds vaker beslissen om ook vanaf de waterzijde
toezicht te hebben.

Als Nautic Security Solution bieden wij de volgende diensten aan:


Beveilig te water
Evenementenbegeleiding
VIP-begeleiding
Transportbegeleiding bijzondere vracht
Onderwater bomcheck (kades, aquaducten, schepen etc.)
Onderwaterinspectie d.m.v. ROV (onderwater robot)
Opsporen niet-gesprongen explosieven
Onderwateronderzoek d.m.v. duikers (plaats delict)
Televisieopnames / Producties
Beveiligen van vuurwerkshows

meer informatie